Stichwortsuche
Portraitierte von A-Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Künstler von A-Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Künstler:
Portrait:
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Lully, Jean Baptiste; ursp. Giovanni Battista Lulli (1632-1687)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Philidor, Francois-André Dancian (1726-1795)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Piccinni, Nicolé Vito (1728-1800)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Sacchini, Antonio (1730-1786)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Paisiello, Giovanni (1740-1816)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Dalayrac (d'Alayrac), Nicolas-Marie (1753-1809)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Lesueur, Jean-Francois (1760-1837)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Méhul, Étienne Nicolas (1763-1817)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Berton, Henri Monan (1767-1844)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Spontini, Caspare (1774-1851)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Boieldieu, Francois-Adrien (1775-1834)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Weber, Carl Maria von (1786-1826)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Rossini, Gioachimo Antonio (1792-1868)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Rossini, Gioachimo Antonio (1792-1868)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Meyerbeer, Giacomo; eigentlich Jakob Liebermann Meyer Beer (1791-1864)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Schubert, Franz (1797-1828)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Berlioz, Louis Hector (1803-1869)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Ambroise, Thomas (1811-1896)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Wagner, Richard (1813-1883)
Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Verdi, Giuseppe (1813-1901)
2009_189_Bach.JPG
Name: Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Deutscher Komponist
Künstler: Massard, Léopold (1812-1889), Masson, Alphonse (1814-1898), Deblois Charles Alphonse (1822-um 1883)
Technik: Radierung
Datierung: um 1867
Bemerkung: Aus: Félix Clément, Beroemde Toonkunstenaars. Van de Zestiende eeuw tot op onzen Tijd, Haarlem 1873
Inv.-Nr.: SMB 2009/189
Anfrage zur Fotobestellung:
Stadtmuseum@bonn.de